Monthly Archives: Ιουλίου 2014

Καταστροφή προστατευόμενης περιοχής στην Αλυκή Κίτρους στον Κορινό Πιερίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολυμπιάδα… τσιμέντου

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Νικόλαος Ταγαράς, με μια αδικαιολόγητη, ατεκμηρίωτη και παράνομη απόφαση τροποποιεί τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) «Αλυκή Κίτρους» στον Κορινό Πιερίας.

Η συγκεκριμένη Υ.Α. που συρρικνώνει τα όρια του Κ.Α.Ζ., αποτελεί μια ακόμη άσκηση ασύδοτης «ανάπτυξης», με την οποία επιχειρείται η διάνοιξη του δρόμου για την οικοδόμηση του παραθεριστικού οικισμού «Ολυμπιάδα» και η οριστική «τακτοποίηση» μιας μεθόδευσης χρονολογούμενης από τη δεκαετία του ’90. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα μοναδικό υγρότοπο που φιλοξενεί σημαντικό πλούτο ειδών ορνιθοπανίδας. Με αυτήν τη δόλια παράκαμψη της νομοθεσίας, αλλά και της λογικής, δρομολογείται πλέον η κατασκευή του τρίτου μεγαλύτερου οικισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 6.500 κατοίκων.

Xartis_Korinos
Η περιοχή εκτός από ΚΑΖ αποτελεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.), του Δικτύου NATURA 2000 (GR1220010), ενώ βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με κωδικό GR1250004 και το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Ωστόσο, ο αναπληρωτής Υπουργός Π.Ε.Κ.Α. προέβη σε μείωση του ΚΑΖ κατά 4.000 στρέμματα μη λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική γνωμοδότηση του αρμόδιου για την περιοχή, Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Παράλληλα, η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ξεκινήσει, ήδη από το 2013, προκαταρκτική διερεύνηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης της συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής.

Η οικοδόμηση του παραθεριστικού οικισμού, όπως τεκμηριώνεται και στην πρόσφατη έκθεση καταγραφής της ορνιθοπανίδας του Φ.Δ., παραβιάζει κατάφωρα την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς θα συντελέσει στην καταστροφή των ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας, αλλά και τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, προκαλώντας ανεπανόρθωτο πλήγμα στη βιοποικιλότητά της. Την ίδια στιγμή δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, καθώς η κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιος λόγος, με κανένα περιβαλλοντικό κριτήριο. Ακόμα και για όσους περιφρονούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου έργου, αξίζει να επισημανθεί ότι η τσιμεντοποίηση μιας υγροτοπικής περιοχής θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μελλοντικών κατοίκων του οικισμού σε περίπτωση πλημμύρας.

Καστανοκέφαλοι-ασημόγλαροι-καρατζάδες
Οι οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς ζητούμε από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. την άμεση ανάκληση της απόφασης τροποποίησης των ορίων του Κ.Α.Ζ. «Αλυκή Κίτρους», καθώς και την πλήρη ανάληψη των ευθυνών για τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς την κατεύθυνση της αποτροπής της υποβάθμισης και της ορθής διαχείρισης του ανεκτίμητου αυτού υγροτόπου. Ο χειρισμός αυτός ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για αντίστοιχες αρνητικές ενέργειες και σε άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας εξυπηρετώντας κοντόφθαλμες και επιζήμιες για το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας, επιλογές. Παρόμοιας λογικής πολιτικές επιλογές και νομοθετήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο ν/σ για τον αιγιαλό, δυστυχώς μονοπωλούν πλέον την ελληνική πραγματικότητα.


κορινος logos

Οι συνυπογράφουσες Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις:
Αρκτούρος
Αρχέλων / Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Καλλιστώ / Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
Greenpeace
Medasset / Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
MOm / Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας
WWF Ελλάς

Η Καλλιστώ αναζητά εθελοντές για το πρόγραμμα LIFE ARCTOS KASTORIA

life natura ARCTOSKASTORIA

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και την Αναπτυξιακή Καστοριάς υλοποιεί το έργο Life «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» (LIFE 09 NAT/GR/333). Οι βασικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται στον περιορισμό και την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα αρκούδες στο οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς, στην αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, στη διάδοση εφαρμογής μέτρων πρόληψης ζημιών στην αγροτική οικονομία και βελτίωση των όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με την άγρια ζωή στο Νομό Καστοριάς.  Τέλος, μεγάλη σημασία δίνεται και στη βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων η ΚΑΛΛΙΣΤΩ συνεχίζει να υλοποιεί Οικο – Εθελοντικό Πρόγραμμα όπου βασικός σκοπός του είναι η κινητοποίηση των μελών των τοπικών κοινωνιών και εθελοντών από Ελλάδα και εξωτερικό στοχεύοντας στην υποστήριξη των προϋποθέσεων για τη συνύπαρξη της αρκούδας και του ανθρώπου στην περιοχή και τη διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων της. Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλο τον ορεινό όγκο της Καστοριάς (Βίτσι, Γράμμος και Βόιο).

Το καλοκαίρι του 2014 είναι η τέταρτη χρονιά της δράσης όπου οι εθελοντές καλούνται να συμμετάσχουν από 8 Αυγούστου 2014 έως και 17 Αυγούστου 2014. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες οι εθελοντές θα συνδράμουν στην καταγραφή παρουσίας καφέ αρκούδας, στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, στη διερεύνηση και καταγραφή σημαντικών μονοπατιών καθώς και των καθαρισμό των σημάτων ειδοποίησης σε περάσματα αρκούδας. Όλες οι δράσεις στοχεύουν στην υποστήριξη των ενεργειών για προστασία και διαχείριση της περιοχής.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Πρακτικές πληροφορίες …
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών, με όρεξη και επιθυμία συμμετοχής.

Που μένουμε;
Σε παραχωρημένο ξενώνα.

Τι τρώμε;
Μαγειρεύουμε στους χώρους όπου φιλοξενούμαστε ενώ κάποια από τα γεύματα μας γίνονται σε ταβέρνες της περιοχής.

Πως είναι μια μέρα στο πρόγραμμα;
Οι πρώτες μέρες του προγράμματος είναι μέρες εκπαίδευσης στην περιοχή, τη χλωρίδα και την πανίδα αυτής. Ξυπνάμε το πρωί και παίρνουμε πρωινό όλοι και όλες μαζί, συντονιζόμαστε και γίνεται καθημερινά μια μικρή εκπαίδευση που αφορά τις δράσεις μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χωρίζονται οι ομάδες και ξεκινάμε τις δραστηριότητες μας. Καθημερινά αναζητούμε τα ίχνη της καφέ αρκούδας και συλλέγουμε τα στοιχεία της παρουσίας της. Κάνουμε πεζοπορικές διαδρομές για να γνωρίσουμε την περιοχή, ενημερώσεις στην τοπική κοινωνία κ.α.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα μπορούμε να το συνδιαμορφώσουμε ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις προτάσεις που θα προκύψουν. Τον ελεύθερο μας χρόνο προσπαθούμε να γνωρίσουμε καλύτερα την τοπική κοινωνία και να έρθουμε σε επαφή μαζί της ενώ παράλληλα να την ενημερώσουμε για θέματα που την αφορούν. Το ίδιο και στους επισκέπτες της περιοχής δίνοντας έμφαση στο να γνωρίσουν τα δασικά οικοσυστήματα και την πανίδα αυτών.

Τι φοράμε;
Χρειάζεται να έχουμε μαζί μας ρούχα τόσο καλοκαιρινά όσο και πιο ζεστά, μη ξεχνάμε στο βουνό έχει δροσούλα ή και κρύο. Είναι αναγκαίο να έχουμε μακριά παντελόνια, κλειστά παπούτσια (κατά προτίμηση μποτάκια – ορειβατικά), μακριμάνικα μπλουζάκια μαζί μας.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οι εθελοντές και οι εθελόντριες θα είναι ασφαλισμένες.

Τι έχουμε μαζί μας;
Απαραίτητο είναι να έχουμε μαζί μας σεντόνια και μαξιλαροθήκη, τα προσωπικά μας είδη (σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια λαμβάνει κάποιου είδους φαρμακευτική αγωγή προτείνουμε να έχετε μαζί σας ότι είναι αναγκαίο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος), sleeping bag, ένα φακό και ένα σακίδιο πλάτης για να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα προσωπικά σας είδη όσο θα λείπουμε στις δράσεις. Επίσης καλό είναι να έχετε ένα δοχείο νερού τουλάχιστον ενός λίτρου, γυαλιά ηλίου και καπέλο.
Άλλα αναγκαία που καλό είναι να έχουμε στο νου μας:
Για κάθε άτομο που θα συμμετάσχει ζητάμε να είναι (ή να γίνει) μέλος – συνδρομητής της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ. Επιπλέον, ειδικά για φέτος το κόστος της διατροφής θα μοιραστούμε όλοι και όλες που θα συμμετάσχουμε στο εθελοντικό πρόγραμμα. Το κόστος ασφάλισης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των εθελοντών, οι μετακινήσεις εντός της περιοχής του προγράμματος και η διαμονή καλύπτεται από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

katagrafontas ta ixnh sta Grevena
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Τύπου και Επικοινωνίας της Καλλιστώς, Γιώργο Θεοδωρίδη, στο 2310 252530, στο φαξ 2310 272190 και στο email: communication@callisto.gr .

(Σημείωση: Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της Καλλιστώς από παλιότερες εθελοντικές δράσεις)

Καταγγελία περιβαλλοντικών οργανώσεων για την αδιαφανή «ιδιωτικοποίηση» της παραλίας «Σαχάρα» στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.

Στις 26 Ιουνίου 2014 οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Δράση για την Άγρια Ζωή και Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης κατέθεσαν καταγγελία σε όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την οικολογική καταστροφή που συντελείται στην παραλία «Σαχάρα» της Χαλκιδικής. Οι οργανώσεις καταγγέλλουν τις κατασκευαστικές εργασίες που έχει ξεκινήσει ιδιώτης, που αγόρασε από το Δημόσιο μέσω ΤΑΙΠΕΔ έκταση 44 στρ. (επί της παράκτιας ζώνης), προβάλλοντας 5 σημαντικά σημεία που εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά για την όλη διαδικασία παραχώρησης και επέμβασης στον αιγιαλό. Τα σημεία αυτά αφορούν: 1) την άδεια παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, 2) τους όρους δόμησης, 3) την άδεια δόμησης/ έγκριση δόμησης της περιοχής, 4) τις πράξεις χαρακτηρισμού ως προς τον δασικό χαρακτήρα της εν λόγω περιοχής και 5) την καταστρατήγηση του ν. περί «βιοποικιλότητας» (Ν.3937/11).

1). Ενώ δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια που θα επέτρεπε την χρήση του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση έμπροσθεν του ακινήτου, ο ιδιώτης έχει ήδη τοποθετήσει 363 βάσεις ξύλινων ομπρελών καλύπτοντας έκταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη των 500τμ. 1.Σαχάρα

2). Μία σειρά από στοιχεία που επηρεάζουν τους όρους δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται είτε να αγνοούνται είτε να μεταχρονολογούνται είτε να παραποιούνται σε όλα τα έγγραφα που κατέθεσε ο ιδιώτης: α) Τα δύο τεμάχια 258 και 305 δεν είναι όμορα, β) ολόκληρο το ρέμα («Κουρτόρεμα») φαίνεται να απουσιάζει, γ) η οριοθέτηση των τεμαχίων ως παλιών αιγιαλών είναι μεταγενέστερη του καθορισμού της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), δ) η εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) και οικείας πολεοδομικής μελέτης (απαραίτητα και τα δύο για τη δυνατότητα δόμησης σε μία τέτοια περιοχή) ουδέποτε εκπονήθηκαν.

3). Η άδεια δόμησης/ έγκριση δόμησης (αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) φέρει δύο αριθμούς ΑΔΑ, ενώ απουσιάζουν από αυτή συνοδά έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται από τον ν. 4030/11 ως απαραίτητα (τοπογραφικό διάγραμμα, καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, γνωμοδότηση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Επιπρόσθετα, είναι εξόφθαλμη η παράλειψη οιασδήποτε αναφοράς στο ρέμα «Κουρτόρεμα» που διατρέχει τα 2 τεμάχια! Το ζήτημα του ρέματος που μπαζώθηκε από τον ιδιώτη είναι κρίσιμο τόσο για λόγους οικολογικής ισορροπίας, όσο και για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση πλημμύρας!

2.Σαχάρα

4). Σε καμία από τις Πράξεις Χαρακτηρισμού Έκτασης του Δασαρχείου Πολυγύρου που αναφέρονται στην περιοχή δεν γίνεται σαφής αναφορά στα συγκεκριμένα τεμάχια 258 και 305 που μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ περί αναθεώρησης ορισμού δασικής έκτασης.

5). Τέλος, υπάρχει κατάφορη παραβίαση του Νόμου περί Βιοποικιλότητας (Ν.3937/11), βάσει του οποίου «απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις όπως αμμοθίνες κ.λπ.». Η θιγόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες αμμοθίνες. Οι αμμοθίνες είναι εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα και αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας, προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση της θάλασσας.

Η «ανάπτυξη» που συντελείται αυτήν την στιγμή στη Σαχάρα της Χαλκιδικής είναι μία πρόγευση των ανυπολόγιστων συνεπειών που θα επιφέρει η απευκταία ψήφιση του νομοσχεδίου για την «Οριοθέτηση, διαχείριση, και προστασία αιγιαλού και παραλίας». Βάσει του σχεδίου «ανάπτυξης» μέσω διεθνούς διαγωνισμού, εκτιμάται ότι επαπειλείται αντίστοιχη εξέλιξη και για την παρακείμενη έκταση 420 στρ. που ανήκει στο Δήμο Ν. Προποντίδας.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Δράση για την Άγρια Ζωή και Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης καλούν όλους τους πολίτες να στηρίξουν με κάθε μέσο τόσο τον επιμέρους αγώνα για την παραλία της Σαχάρας, όσο και το συνολικότερο για τις ακτές ολόκληρης της Ελλάδας. Η νίκη στην περίπτωση της Σαχάρας θα αποτελέσει ένα «προηγούμενο» για την προστασία όλων των αιγιαλών και των παραλιών της χώρας.

Οι οργανώσεις ζητούν την άμεση αναστολή των εργασιών και δηλώνουν την πρόθεσή τους να κινηθούν νομικά κατά του ΤΑΙΠΕΔ. Καλούνε όσους καταλαβαίνουν το πόσο σημαντικό είναι να κερδηθεί αυτή η πρώτη μάχη στις εξής δράσεις:

-Να υπογράψουν το ψήφισμα που θα κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ και να το προωθήσουν σε φίλους και γνωστούς!
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgeio_Perivallontos_Energeias_kai_Klimatikis_Allagis_Stamatiste_tin_katastrofi_ton_paralion_NIrakleiasKallikrateias/?pv=3

-Να συμβάλουν στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων καταθέτοντας όσα χρήματα μπορούν στον παρακάτω λογαριασμό με την ένδειξη «για δικαστικά έξοδα σχετικά με την παραλία της Σαχάρας»:

Alpha Bank: 4810 0200 2003 520
Τράπεζα Πειραιώς: 5233 050 834 495
Περισσότερες πληροφορίες: Γιώργος Θεοδωρίδης, Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ: κιν. 6978586568, communication@callisto.gr
Γιώργος Μερτζάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ: κιν. 6999230693,mertzanis@callisto.gr,

Λουκία Καλαϊτζή, Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: τηλ.210 8228795 press@medsos.gr