Κοινό μέτωπο ΜΚΟ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού

right to water

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/9/2016

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΚΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου για τη δημιουργία του υπερταμείου και την ένταξη σε αυτό της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ χωρίς ουσιαστικές αλλαγές και προσθήκες, καλούμε την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το νερό ως δημόσιο αγαθό και περιβαλλοντικό  – φυσικό πόρο και άμεσα να δεσμευτεί με ξεκάθαρο τρόπο, για τα παρακάτω:

 

 • Δημόσια, βιώσιμη, ορθολογική και μη κερδοσκοπική διαχείριση των υδατικών πόρων.
 • Διασφάλιση ότι οι εταιρείες διαχείρισης του πόσιμου νερού θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της δημόσιας, ορθολογικής και ολοκληρωμένης  παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους  πολίτες και όχι με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.
 • Διασφάλιση ότι η κλιμακωτή τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, θα εξυπηρετεί την ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε καθαρό νερό συμβάλλοντας συγχρόνως στην καλή  κατάσταση των υδατικών σωμάτων, και όχι τη δημιουργία μεγάλων εσόδων – υπεραξιών από κατανάλωση  νερού.
 • Άμεση  διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τα αναγκαία απαραίτητα έργα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων.
 • Άμεση λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και των Συμβουλίων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, άμεση δημιουργία Ανεξάρτητης Διαχειριστικής Αρχής για τον έλεγχο των μέτρων της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της τιμολόγησης των αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Άμεση ολοκλήρωση των μελετών Λεκανών Απορροής Ποταμών και των μελετών πλημμυρικών φαινομένων, ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

 

Όπως ξεκάθαρα επισημαίνεται στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολομ. 1906/2014, σκέψη 22η), η οποία δεσμεύει κάθε ελληνική κυβέρνηση, το νερό καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω και η ύδρευση αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας που είναι απολύτως αναγκαία για την υγιεινή διαβίωση των πολιτών και δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Μαρία Γανωτή, ΑΝΙΜΑ, τηλ: 2109510075

Παναγιώτα Θεοδώρου, ΑΡΧΕΛΩΝ, τηλ: 6940470194

Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ: 210 8228704

Άννα Νικολάου, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τηλ: 210 3225245

Μίλτος Γκλέτσος, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, τηλ: 210 3224944

Βιβή Ρουμελιώτου, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, τηλ: 23850 51211

Λουκία Καλαϊτζή, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τηλ:210 8228795

Γιώργος Θεοδωρίδης, Καλλιστώ, τηλ: 2310 252530 (εσωτ.2)

Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τηλ: 210 8224481

Δημήτρης Ιμπραήμ, Greenpeace, τηλ: 210 3840774

Θεοδότα Νάτσου, WWF Ελλάς, τηλ: 210 3314893

dt_mko_nero

Το ΥΠΕΝ παραχωρεί εν λευκώ τις παράκτιες προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας στα συμφέροντα Δήμων και ιδιωτών

Κώδωνα κινδύνου κρούουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς, ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, οι παράκτιες περιοχές της χώρας μας που είναι ενταγμένες στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000, κινδυνεύουν με σημαντική υποβάθμιση.

Παρά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (3944/2015), σύμφωνα με την οποία η συλλήβδην παραχώρηση του αιγιαλού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινόχρηστο χαρακτήρα του παράκτιου οικοσυστήματος ως δημόσιου αγαθού και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αλλοίωσης των παραλιών λόγω της υπερεκμετάλλευσης, πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο «πολλαπλών θεμάτων» νόμος 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄/26-4-2016). Με το άρθρο 56 παρατάθηκε η ισχύς της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί παραχώρησης απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας» για μια ακόμα χρονιά, αγνοώντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στην συνέχεια και κατ’ ακολουθία των ανωτέρω διατάξεων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος εξέδωσε την με αριθμ. πρωτ. 23841/664/28-4-2016 Σύμφωνη Γνώμη, με την οποία συμφώνησε εκ των προτέρων με την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης του συνόλου των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και τελούν σε καθεστώς ειδικής προστασίας. Σημειώνεται ότι, έως και το 2015, η παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού στις προστατευόμενες περιοχές γινόταν μόνο κατόπιν ελέγχου από πλευράς του ΥΠΕΝ του ειδικού αιτήματος που υπέβαλλε κάθε Δήμος, το οποίο (αίτημα) περιείχε αναλυτικό κατάλογο των σχεδιαζόμενων παραχωρήσεων, το είδος αυτών (δηλ. αν επρόκειτο για καντίνα, έπιπλα θαλάσσης ή θαλάσσια σπορ) και την ακριβή τους θέση (αποτύπωση σε χάρτη με συντεταγμένες), ώστε να είναι δυνατή η εποπτεία των τελούμενων δραστηριοτήτων εντός των παράκτιων προστατευόμενων περιοχών.

Δυστυχώς, με αυτή την εκ προτέρων αθρόα έγκριση παραχωρήσεων χρήσης αιγιαλού που σχεδιάζουν οι Δήμοι για την τρέχουσα θερινή περίοδο στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας, ακυρώνεται η δυνατότητα αλλά και η υποχρέωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για άσκηση εποπτείας και ελέγχου των πράξεων των Ο.Τ.Α. Η άσκηση ελέγχου εκ μέρους του ΥΠΕΝ είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου να αποφεύγονται αφενός υπεράριθμες παραχωρήσεις από πλευράς των Δήμων, με μοναδικό σκοπό την αποκόμιση μεγαλύτερων εσόδων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμα και το σύνολο του  αιγιαλού, ακυρώνοντας έτσι τον χαρακτήρα του ως δημόσιου αγαθού και αφετέρου δραστηριότητες οι οποίες έχει εμπεριστατωμένα διαπιστωθεί ότι επιφέρουν σημαντική αλλοίωση στα ευπαθή και προστατευόμενα οικοσυστήματα.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει κατά της Ελλάδας προδικαστική διαδικασία για παράβαση των άρθρων 4 και 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, λόγω της ελλιπούς προστασίας και πλημμελούς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 (αριθμός υπόθεσης 2014/2260). Είναι βέβαιο ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος θα αποτελέσει επιβαρυντικό στοιχείο για τη χώρα μας, καθώς με την εν λόγω εξέλιξη οι αιγιαλοί και παραλίες στις προστατευόμενες περιοχές έχουν δυσμενέστερη μεταχείριση από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς θέτουν το ΥΠΕΝ προ των ευθυνών του και καλούν την πολιτική ηγεσία του να ανακαλέσει άμεσα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23841/664/28-4-2016 Σύμφωνη Γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων ευαίσθητων οικοσυστημάτων της χώρας μας.

αμμοθίνες

Για περισσότερες πληροφορίες

Μαρία Γανωτή, ΑΝΙΜΑ, τηλ: 2109510075

Πάνος Στεφάνου, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, τηλ: 6977415873

Παναγιώτα Θεοδώρου, ΑΡΧΕΛΩΝ, τηλ: 6940470194

Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ: 210 8228704

Άννα Νικολάου, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τηλ: 210 3225245

Μίλτος Γκλέτσος, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, τηλ: 210 3224944

Βιβή Ρουμελιώτου, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, τηλ: 23850 51211

Λουκία Καλαϊτζή, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τηλ:210 8228795

Γιώργος Θεοδωρίδης, Καλλιστώ, τηλ: 2310 252530 (εσωτ.2)

Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τηλ: 210 8224481

Άλκης Καφετζής, Greenpeace, τηλ: 210 3840774

Γεωργία Τρισμπιώτη, MEDASSET, τηλ: 210 3613572

Πάνος Δενδρινός, Mom, τηλ: 210 5222888

Θεοδότα Νάτσου, WWF Ελλάς, τηλ: 210 3314893

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

 1. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις απέστειλαν στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Γιάννη Τσιρώνη, την με αριθμ. πρωτ. 27821/16-5-2016 κοινή επιστολή τους  επί της οποίας δεν έχει δοθεί καμία απάντηση εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
 2. Η υπ’ αριθμ. 3944/2015 απόφαση του ΣτΕ παρατίθεται εδώ.

 

 

Ανοιχτή επιστολή οργανώσεων για την παραχώρηση αιγιαλού

Θέμα: Σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας για την θερινή περίοδο 2016.

ΠΡΟΣ:

Κο Γιάννη Τσιρώνη, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος

Αμαλίαδος 17, 11523 Αθήνα

Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 23841/664/28-4-2016 επιστολή σας προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών και την Γ. Γ. Δημόσιας Περιουσίας.


Αξιότιμε κ. Τσιρώνη,

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, με το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη σας για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας του συνόλου των περιοχών που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (δίκτυο Natura 2000), κατ’ άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε έως 30/4/2017 με το άρθρο 56 Ν. 4384/2016.

Καθόσον η ανωτέρω απόφασή σας δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ζητούμε άμεση ενημέρωση αν τα ανωτέρω αναφερόμενα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς και να μας χορηγηθεί το ανωτέρω έγγραφο υπογεγραμμένο.

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθούν τα εξής:

Παρά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (3944/2015) σύμφωνα με την οποία η συλλήβδην παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας στους ΟΤΑ, και η έγκριση εκ των προτέρων περαιτέρω παραχωρήσεων προς τρίτους έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινόχρηστο χαρακτήρα του παράκτιου οικοσυστήματος ως δημόσιου αγαθού και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αλλοίωσης των παραλιών λόγω της υπερεκμετάλλευσης, πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο « πολυθεματικός» νόμος 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄/26-4-2016). Με το άρθρο 56 παρατάθηκε η ισχύς της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί παραχώρησης απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας» για μια ακόμα χρονιά, αγνοώντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω διατάξεων, εξεδόθη η εν λόγω με αριθμ. πρωτ. 23841/664/28-4-2016 σύμφωνη γνώμη σας, με την οποία εγκρίνεται εκ των προτέρων την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας του συνόλου των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυοNatura 2000 και τελούν σε καθεστώς ειδικής προστασίας. Σημειώνεται ότι, έως και το 2015, η παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού στις προστατευόμενες περιοχές γινόταν μόνο κατόπιν ελέγχου από πλευράς του ΥΠΕΝ του ειδικού αιτήματος που υπέβαλλε κάθε Δήμος, το οποίο (αίτημα) περιείχε αναλυτικό κατάλογο των σχεδιαζόμενων παραχωρήσεων, το είδος αυτών (δηλ. αν επρόκειτο για καντίνα, έπιπλα θαλάσσης ή θαλάσσια σπορ) και την ακριβή τους θέση (αποτύπωση σε χάρτη με συντεταγμένες), ώστε να είναι δυνατή η προληπτική εποπτεία των τελούμενων δραστηριοτήτων εντός των παράκτιων προστατευόμενων περιοχών.

Δυστυχώς, με αυτή την εκ προτέρων αθρόα έγκριση παραχωρήσεων χρήσης αιγιαλού και παραλίας που σχεδιάζουν οι Δήμοι για την τρέχουσα θερινή περίοδο στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας, καταργείται η δυνατότητα αλλά και η υποχρέωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για άσκηση προληπτικής εποπτείας και ελέγχου των πράξεων των Ο.Τ.Α. Η άσκηση ελέγχου εκ μέρους του ΥΠΕΝ είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου να αποφεύγονται αφενός υπεράριθμες παραχωρήσεις από πλευράς των Δήμων, με κύριο σκοπό την αποκόμιση μεγαλύτερων εσόδων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμα και το σύνολο του  αιγιαλού, αναιρώντας έτσι στην πράξη  τον χαρακτήρα του ως δημόσιου αγαθού και αφετέρου δραστηριότητες, οι οποίες έχει εμπεριστατωμένα διαπιστωθεί ότι επιφέρουν αλλοίωση στα ευπαθή και προστατευόμενα οικοσυστήματα και σημαντική παρενόχληση στα προστατευόμενα είδη. Είναι εμφανές ότι, στην περίπτωση που η με αριθμ. πρωτ. 23841/664/28-4-2016 σύμφωνη γνώμη σας έχει πράγματι δοθεί, δεν έχει ληφθεί υπόψη από το Υπουργείο η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (υπ. αρ. απόφαση  3944/2015) όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

«άλλωστε δεν νοείται συλλήβδην εκ των προτέρων έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργών μεταβιβάσεων που θα χωρίσουν μελλοντικά, διότι, έτσι απεμπολούν την αρμοδιότητα ασκήσεως εποπτείας επί των πράξεων των Ο.Τ.Α., ενώ ταυτόχρονα θέτουν σε διακινδύνευση τα παράκτια οικοσυστήματα. Η άσκηση προληπτικού ελέγχου και εποπτείας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο επίμαχο ζήτημα, προκειμένου να αποφεύγονται παραβιάσεις των όρων της παραχώρησης εκ μέρους των τρίτων παραχωρησιούχων (αλλοιώσεις της μορφολογίας, αναίρεση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού, οχλήσεις στους περιοίκους….)».

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει κατά της Ελλάδας προδικαστική διαδικασία για παράβαση των άρθρων 4 και 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, λόγω της ελλιπούς προστασίας και πλημμελούς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 (αριθμός υπόθεσης 2014/2260). Είναι βέβαιο ότι η συγκεκριμένη απόφαση σας θα αποτελέσει επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος της χώρας μας.

Οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν ότι αυτή η «εν λευκώ» παραχώρηση των προστατευόμενων παράκτιων ευπαθών οικοσυστημάτων της χώρας στους Ο.Τ.Α. θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση τους, καθώς δεν είναι δυνατός κανένας έλεγχος για το πόσες παραχωρήσεις θα γίνουν, σε ποια σημεία και τι είδους θα είναι αυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον ισχύει η σύμφωνη γνώμη σας με αριθμ. πρωτ. 23841/664/28-4-2016, ζητούμε την άμεση ανάκληση της και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων ευαίσθητων οικοσυστημάτων της χώρας μας.

Με τιμή,

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:

ΑΝΙΜΑ

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

ΑΡΧΕΛΩΝ

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Καλλιστώ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Greenpeace

MEDASSEΤ

Mom

WWF Ελλάς


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Κο Τρύφων Αλεξιάδη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

2. Κο Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

3. Υ.Π.ΕΝ., Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών, υπ’ όψη κκ. Κ. Στυλογιάννη, Γ. Αλβανόπουλου και Χ. Βερβέρη

4. Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Καλλιστώ: Μία ελληνική υποψηφιότητα για τα πανευρωπαϊκά βραβεία Νatura 2000.

Βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα μακριά από μία σπουδαία διάκριση, και σ’ αυτό το βήμα χρειαζόμαστε τη στήριξή σας! Η Καλλιστώ διεκδικεί τη βράβευση στα φετινά Natura 2000 Awards (1) , χάρη στην ολοκλήρωση του Life Arctos Kastoria (3), μιας σειράς δράσεων που την τελευταία πενταετία βελτιώνουν διαρκώς τους όρους συνύπαρξης με την καφέ αρκούδα στον ακριτικό νομό. Η ψήφος σας στο http://natura2000award-application.eu/finalist/2236 θα αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο επιλογής για την επιτροπή βράβευσης! (2)

Αν και τα βραβεία δεν περιλαμβάνουν χρηματικό έπαθλο, θ’ αποτελέσουν μία σημαντική ηθική ενίσχυση για τις δικές μας μελλοντικές προσπάθειες. Επιπλέον, θα αναδείξουν διεθνώς την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας μας, αλλά και τις προσπάθειες ήπιας εναρμόνισης της συνύπαρξης ανθρώπου και καφέ αρκούδας, χωρίς βίαιες παρεμβάσεις στο οικοσύστημα ή περιορισμούς στην ανθρώπινη δραστηριότητα!

Η ψηφοφορία λήγει στις 8 Μαΐου 2016, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 23 του ίδιου μήνα.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την υποστήριξη!

vote now

 

Σημειώσεις:

 

(1) Τα ‘‘βραβεία Natura 2000’’ είναι ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχει να κάνει ευρύτερα γνωστή την σημασία των προστατευόμενων περιοχών ‘‘Natura 2000’’.  Οι περιοχές αποτελούν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας σπάνιων ή και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και οικοσυστημάτων. Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) η οποία συμπληρώνει την Οδηγία για τα Πουλιά (79/409/ΕΟΚ) και από κοινού αποτελούν την νομική βάση του δικτύου.

 

(2) Η Καλλιστώ διαγωνίζεται στην κατηγορία “Reconciling interests/ perceptions”, (δηλ. «Συμβιβασμός συμφερόντων /απόψεων»). Όλες οι δράσεις της Καλλιστώς στην περιοχή της Καστοριάς, της οποίας μέρος υπάγεται στο δίκτυο των περιοχών Natura 2000, είχαν στο επίκεντρό τους την εξομάλυνση των απόψεων του ανθρώπου για την καφέ αρκούδα, και πιο συγκεκριμένα την διάδοση του μηνύματος: «Άνθρωπος-Άγρια Ζωή, η συνύπαρξη είναι εφικτή!».

 

(3) Πέρα από την τελική αναφορά του έργου Life Arctos Kastoria  η οποία είναι αρκετά αναλυτική, κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα των δράσεων της Καλλιστώς παρουσιάζονται εδώ:

-Ενισχύθηκαν 23 κτηνοτρόφοι της περιοχής, στους οποίους δωρήθηκαν 28 καλά τσοπανόσκυλα. Τα σκυλιά αυτά, πέρα από το ότι προστατεύουν τα κοπάδια από πιθανή κλοπή, μειώνουν σημαντικά και τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λύκο ή αρκούδα.

-Τοποθετήθηκαν 40 κάδοι απορριμμάτων, ειδικά τροποποιημένοι ώστε να μην είναι δυνατό το άνοιγμά τους από αρκούδα που μπορεί να αναζητά τροφή.

-Δωρήθηκαν 32 ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε ισάριθμες οικογένειες της περιοχής, για την προστασία αγροικιών, λαχανόκηπων, χωραφιών, μελισσιών και μαντριών από την αρκούδα.

-Λειτούργησε Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα (ΟΑΕ), που αντιμετώπισε επιτυχώς περισσότερα από 50 περιστατικά σύγκρουσης ανθρώπου-αρκούδας.

-Εγκαταστάθηκαν 22 πινακίδες και 5.600 ειδικοί ανακλαστήρες φωτός για την άγρια πανίδα στον Κάθετο Άξονα 45 της Εγνατίας Οδού που σχεδόν εκμηδένισαν τα τροχαία ατυχήματα με αρκούδες.

– Τοποθετήθηκε ενισχυμένη περίφραξη ύψους 3 μ. και συνολικού μήκους 130 χλμ., στο Κάθετο Άξονα 45 της Εγνατίας Οδού.

Ο υγρότοπος της Περαίας ακατάλληλος για αξιοπρεπή φιλοξενία προσφύγων

Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την αντίθεσή τους σχετικά με την περιοχή που προτάθηκε από το Δήμο Θέρμης για την φιλοξενία προσφύγων, τόσο για ανθρωπιστικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Οι οργανώσεις «Δράση για την άγρια ζωή», «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης», «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», «Καλλιστώ» και «Δίκτυο Μεσόγειος SOS», έστειλαν ήδη επιστολή στους συναρμόδιους αναπληρωτές υπουργούς Εθν. Άμυνας, Εσωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος, όπου επισημαίνουν πως η προταθείσα περιοχή “Τσαΐρια”, μεταξύ του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και του οικισμού της Περαίας, βρίσκεται εντός εκτεταμένου παράκτιου έλους, δεν πληροί τις σχετικές προδιαγραφές και δεν εξασφαλίζει κατά κανένα τρόπο ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας στους πρόσφυγες. Ο υγροτοπικός χαρακτήρας της περιοχής έχει ως αποτέλεσμα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, ανθυγιεινές κλιματικές συνθήκες, μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών, αλλά και πλήρη απουσία φυσικής σκιάς. Επιπλέον, παρά τη μέχρι τώρα απαξίωση και υποβάθμισή του, ο υγρότοπος της Περαίας παραμένει μια πολύτιμη φυσική έκταση που φιλοξενεί πληθώρα ειδών που εξαρτώνται από την περιοδική παρουσία του νερού εκεί και διαθέτει σπάνια και προστατευτέα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος.

Οι πέντε οργανώσεις επισημαίνουν ακόμα ότι τόσο η εγκατάσταση των προσφύγων σε ακατάλληλη και προβληματική για αυτούς θέση όσο και η σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση μπορούν εύκολα να αποφευχθούν. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης αλλά και στους γειτονικούς Δήμους, υπάρχουν πολλές και πολύ καταλληλότερες εκτάσεις (ανάμεσά τους εγκαταλειμμένα camping, κατασκηνώσεις και στρατόπεδα) που μπορούν άμεσα να παραχωρηθούν για την φιλοξενία των προσφύγων. Επιπλέον πολλές από τις εκτάσεις αυτές διαθέτουν ήδη τις βασικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, ακόμα και έτοιμα κτήρια), που μόνο με πολύ μεγάλη σπατάλη πόρων θα μπορέσουν να φτιαχτούν στα Τσαΐρια!

Περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο: 6972-319932, e-mail: itheodoropoulos@gmail.com

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις:
• Δράση για την άγρια ζωή
• Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
• Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
• Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Village Nei Epivates & airport "Makedonia" Thessaloniki 4.4.2013

2.Χάρτης Περαία Βαρβάρα Καλαμόκιρκος Νεαρός.καλαμοκανάς Πελαργός Πετροτουρλίδα Σταχτοτσικνιάδες

Το πλήρες κείμενο της επιστολής των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων έχει ως εξής:
Προς:
• Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα: anyetha@mod.mil.gr
• Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γ. Μπαλάφα: yf.ypourgos@ypes.gr
Κοινοποίηση:
• Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γ. Μουζάλα: gram.anaplypourgou@ypes.gr
• Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Τσιρώνη: yper@ypapen.gr

Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2016

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο για την απόφαση εγκατάστασης Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στην περιοχή “Τσαΐρια” του Δήμου Θέρμης, μεταξύ του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και του οικισμού της Περαίας.

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός εκτεταμένου παράκτιου έλους και αποτελεί τμήμα του παλιότερα ενιαίου υγροτοπικού σχηματισμού των εκβολών του Ανθεμούντα, εντός του οποίου κατασκευάστηκε και ο Αερολιμένας Θεσσαλονίκης.

Στη δουλειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος ο άνθρωπος κατέχει πάντα κεντρική θέση. Πρόσφατα διακηρυγμένη θέση 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι πως οι πενήντα και πλέον χιλιάδες πρόσφυγες που τώρα βρίσκονται στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενοι σε άμεσα οργανωμένους καταυλισμούς και ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, οι οργανώσεις μας έχουν συμβάλει εθελοντικά, προσφέροντας έμπρακτη βοήθεια για τη στοιχειώδη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, στεκόμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στις ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που κρατούν ψηλά τη σημαία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σώζουν ζωές και δίνουν ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους.

Κατά τη γνώμη μας η προτεινόμενη έκταση όχι μόνο δεν πληροί τις σχετικές προδιαγραφές για την προσωρινή στέγαση προσφύγων (όπως αυτές τέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην επιστολή του προς τους Δήμους της Χώρας με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2016), αλλά και δεν εξασφαλίζει κατά κανένα τρόπο ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας στους πρόσφυγες. Ο υγροτοπικός χαρακτήρας της περιοχής έχει ως αποτέλεσμα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα με συνέπεια να καθίσταται τουλάχιστον αμφισβητήσιμη η ασφαλής παραμονή των προσφύγων εκεί. Ανάλογο τέτοιο φαινόμενο καταγράφηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2014 όταν ο παρακείμενος οικισμός Ρομά χρειάστηκε να εκκενωθεί λόγω της ανύψωσης των υδάτων. Επίσης οι ανθυγιεινές κλιματικές συνθήκες, οι παρατεταμένες περίοδοι κατάκλισης, οι μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών, αλλά και η πλήρης απουσία φυσικής σκιάς (με αποτέλεσμα κατά τους θερινούς μήνες να επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες), καθιστούν τον υγρότοπο της Περαίας (όπως άλλωστε και κάθε ανάλογο υγρότοπο) ακατάλληλο για αξιοπρεπή ανθρώπινη εγκατάσταση.

Επιπλέον, παρά τη μέχρι τώρα απαξίωση και υποβάθμισή του, ο υγρότοπος της Περαίας παραμένει μια πολύτιμη φυσική έκταση που φιλοξενεί σπάνια και προστατευτέα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος. Η περιοχή κατακλύζεται περιοδικά και συντηρεί υγροτοπική βλάστηση και φυσικούς οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος [1310 – Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών/ 1410 – Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)]. Οι οικότοποι αυτοί φιλοξενούν πληθώρα ειδών ζώων και φυτών που εξαρτώνται από την περιοδική παρουσία του νερού: στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 130 είδη πουλιών, ενώ πολλά προστατευόμενα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιούν την περιοχή για αναπαραγωγή, διαχείμαση ή στάση κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης [όπως χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), καμπίσια πέρδικα (Perdix perdix), πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus), καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), βαρβάρα (Tadorna tadorna), στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus) κ.α.]. Επίσης στην περιοχή έχουν πρόσφατα καταγραφεί και τα είδη θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος βίδρα (Lutra lutra) και λαγόγυρος (Spermophilus citellus).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίνουμε πως η σχεδιαζόμενη επέμβαση δεν είναι συμβατή με τις εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και τη διαχείριση του γλυκού νερού, όπως αυτές προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες έχει δεσμευτεί η Ελλάδα.
Ο υγρότοπος της Περαίας είναι ένας σημαντικός περιαστικός υγρότοπος και αποτελεί πολύτιμη φυσική κληρονομιά τόσο για το Δήμο Θέρμης όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Προκειμένου να προστατευτεί ο φυσικός χαρακτήρας της περιοχής θα πρέπει να επιτρέπονται εντός των ορίων της μόνο ήπιες και χαμηλής έντασης χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσικό ανάγλυφο και δεν προκαλούν οικολογική επιβάρυνση. Αντίθετα σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται να αρχίσουν άμεσα εργασίες «εξυγίανσης» του εδάφους (αποστράγγιση, επιχωματώσεις κλπ) και δημιουργία υποδομών. Οπωσδήποτε αυτό θα σημάνει τόσο την οριστική απώλεια του άμεσα επηρεαζόμενου τμήματος του υγροτόπου, όσο και τον κατακερματισμό, την όχληση και την περεταίρω υποβάθμιση και του εναπομείναντος τμήματος.

Τόσο η εγκατάσταση των προσφύγων σε ακατάλληλη και προβληματική για αυτούς θέση όσο και η σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση μπορούν εύκολα να αποφευχθούν. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης αλλά και στους γειτονικούς Δήμους, υπάρχουν πολλές και πολύ καταλληλότερες εκτάσεις (ανάμεσά τους εγκαταλειμμένα camping, κατασκηνώσεις και στρατόπεδα) που μπορούν άμεσα να παραχωρηθούν για την φιλοξενία των προσφύγων. Επιπλέον πολλές από τις εκτάσεις αυτές διαθέτουν ήδη τις βασικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, ακόμα και έτοιμα κτήρια), που μόνο με πολύ μεγάλη σπατάλη πόρων θα μπορέσουν να φτιαχτούν στα Τσαΐρια.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να ανακαλέσετε το σχέδιο εγκατάστασης Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στην περιοχή Τσαΐρια και να επιλέξετε ανάμεσα στους πολλούς άλλους και άμεσα διαθέσιμους εναλλακτικούς χώρους.

Με εκτίμηση,
• Δράση για την άγρια ζωή
• Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
• Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
• Δίκτυο Μεσόγειος SOS

10 χρόνια Καλλιστώ: Μία αποτίμηση του έργου μας

10 χρόνια Καλλιστώ-εκδήλωση Θεσσαλονίκης

 

Στο πλαίσιο του έργου «10 χρόνια Καλλιστώ: Ενδυνάμωση Δομών και Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας» η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ πραγματοποιεί σειρά εκδηλώσεων σε 7 πόλεις της Ελλάδας όπου θα πραγματοποιήσει έναν δημόσιο απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας της. Η επόμενη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, στον χώρο του Σινέ «Αλέξανδρος» (Εθνικής Αμύνης 1) στις 19:00.

Στόχος όλων των εκδηλώσεων είναι η εφαρμογή στην πράξη των Αρχών Διαφάνειας όπως προβλέπονται στην «Χάρτα Λογοδοσίας των Διεθνών ΜΚΟ». Ακολουθώντας  αυτούς τους κανόνες η Καλλιστώ λογοδοτεί απέναντι σε όλους τους πολίτες για το σύνολο του έργου της κατά τα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Σε κάθε εκδήλωση, μετά τις εισηγήσεις  των ανθρώπων της Καλλιστώς, θα ακολουθήσει συζήτηση με τους κάτοικους της κάθε περιοχής. Η Καλλιστώ αναγνωρίζει πως ο ρόλος των πολιτών στον αγώνα της προστασίας της Άγριας Ζωής και της Φύσης είναι  ο σημαντικότερος, και για αυτό συνεχίζει μία πρακτική 10 χρόνων, να βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο μαζί τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 Για περισσότερες πληροφορίες:

ΚΑΛΛΙΣΤΩ: Γιώργος Θεοδωρίδης: Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας, email:communication@callisto.gr, τηλ: 6978586568

Ασφαλές περιβάλλον για τους πρόσφυγες, καλύτερη ζωή για όλους

prosfiges

                     © Giorgos Moutafis / Greenpeace

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που συνυπογράφουμε αυτό το κείμενο νοιαζόμαστε για τα κοινά. Στη δουλειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος ο άνθρωπος κατέχει πάντα κεντρική θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι οργανώσεις μας δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι παρατηρητές στην κρίση που τώρα εξελίσσεται με τους δεκάδες χιλιάδες ξεριζωμένους ανθρώπους που βρίσκονται σε απελπιστική θέση στη χώρα μας.

Η προσφυγιά είναι μια κατάσταση ανθρώπινης δυστυχίας που μπορεί να προκληθεί από μια σειρά αιτιών, μεταξύ των οποίων και περιβαλλοντικών. Οι πενήντα και πλέον χιλιάδες πρόσφυγες που τώρα βρίσκονται στην Ελλάδα είναι για τις οργανώσεις μας μια πραγματικότητα που αδικαιολόγητα εξελίχθηκε σε κρίση: ενώ θα έπρεπε να είναι καλοδεχούμενοι σε άμεσα οργανωμένους καταυλισμούς και ανοιχτές δομές φιλοξενίας, εντούτοις διαμένουν σε ένα χαοτικό σύνολο από «επίσημους» και άτυπους καταυλισμούς, σε δρόμους και λιμάνια, σε πλατείες και χωράφια. Τα κλειστά πλέον σύνορα της Ευρώπης εντείνουν την αγωνία και την απελπισία αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων. Με φωτεινές εξαιρέσεις λίγες, δυστυχώς, δομές φιλοξενίας, χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε συνθήκες απαράδεκτες για ένα κράτος μέλος της ΕΕ που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις μας έχουν συμβάλει εθελοντικά, είτε συμμετέχοντας στη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο, είτε προσφέροντας έμπρακτη βοήθεια για τη στοιχειώδη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων σε διάφορες περιοχές της χώρας, είτε με δράσεις απασχόλησης των παιδιών. Παράλληλα, στεκόμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στις ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που κρατούν ψηλά τη σημαία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σώζουν ζωές και δίνουν ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο όρος «μη κυβερνητική οργάνωση» ή «οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών» είναι τιμητικός τίτλος για εμάς, καθώς το συστηματικό έργο που πολλές προσφέρουν για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει κρίσιμη σημασία για τον καλύτερο κόσμο, για τον οποίο αγωνιζόμαστε.

Αυτή τη στιγμή, θεωρούμε σημαντικό να τοποθετηθούμε για το προσφυγικό ζήτημα, καθώς όπως πλέον φαίνεται ξεκάθαρα οι πρόσφυγες θα μείνουν για αρκετό καιρό στην Ελλάδα και ο όποιος μελλοντικός σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό.

Η ανθρωπιά και υποστήριξη που δείχνει η ελληνική κοινωνία είναι αξιοθαύμαστη και ομορφαίνει τον κόσμο μας. Ήρθε όμως η ώρα για δημιουργία από την πολιτεία οργανωμένων ανοιχτών δομών που θα παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενίας, περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης, εξοικείωση με την ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση.

Σε αυτή την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, η οποία έρχεται να προστεθεί στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, απευθύνουμε κάλεσμα στους φίλους των οργανώσεών μας για εθελοντική ηθική ή υλική υποστήριξη σε πρωτοβουλίες και δομές μέριμνας για τους πρόσφυγες. Παράλληλα, οι οργανώσεις μας θα προσπαθήσουν να εντάξουν στη δράση τους ενέργειες υποστήριξης προς τους πρόσφυγες και τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν.

Απευθύνουμε επίσης έκκληση ανθρωπιάς προς την Πολιτεία, ώστε να μεριμνήσει άμεσα για την οργάνωση και διαχείριση κατάλληλων και επαρκών δομών που θα υποδεχθούν τους πρόσφυγες ως καλοδεχούμενους στη φιλόξενη χώρα μας.

Σε κάθε κρίση, κοινωνική ή ανθρωπιστική, μόνο η ανθρωπιά, η αγάπη και η αλληλεγγύη δίνουν λύση.

 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για την προσφυγική κρίση:

ΑΝΙΜΑ
ΑΡΧΕΛΩΝ
Greenpeace
Δίκτυο Μεσόγειος SOS
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Καλλιστώ
MΟm
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Οργάνωση Γη
WWF Ελλάς

ΜΚΟprosfyges

Ομάδα Νομικής Υποστήριξης σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

blind-justice

Πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, στο γραφείο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  που επιχειρεί να δημιουργήσει η οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Συμμετείχαν νομικοί, στελέχη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Στην εναρκτήρια συνάντηση συμφωνήθηκαν τα εξής:

 • Η Ομάδα Νομικής Υποστήριξης θα συντονιστεί από το νομικό σύμβουλο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και θα πλαισιωθεί από εθελοντές. Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχουν στελέχη της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και της Ορνιθολογικής.
 • Θεωρείται σκόπιμο να πλαισιώσουν την Ομάδα πτυχιούχοι ή φοιτητές Νομικής, οπότε θα επιδιωχθεί συνεργασία και επαφή με τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
 • Στην Ομάδα μπορούν να μετέχουν όλοι/όλες όσοι/όσες έχουν σχετικό ενδιαφέρον, ακόμα και αν δεν έχουν ειδικές νομικές γνώσεις (π.χ. στελέχη, μέλη ή εθελοντές Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων και Ομάδων, τοπικών συλλόγων και σωματείων, Φορέων Διαχείρισης, μεμονωμένοι πολίτες κ.λπ.).
 • Στις πρώτες συναντήσεις της Ομάδας, οι οποίες θα έχουν τον χαρακτήρα σεμιναρίου, θα εξεταστούν συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία υπήρξαν ή εξελίσσονται νομικοί χειρισμοί (π.χ. «Σαχάρα» στην Καλλικράτεια, προσφυγή στο ΣτΕ για το χωροτακτικό τουρισμού κ.λπ.). Την παρουσίαση των παραδειγμάτων θα κάνουν νομικοί που έχουν γνώση ή έχουν χειριστεί τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 • Ο πρώτος κύκλος συναντήσεων-σεμιναρίων της Ομάδας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2016. Υπολογίζουμε ότι μεταξύ 15 Μαρτίου και 30 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθούν 10 δίωρες συναντήσεις-σεμινάρια.
 • Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου συναντήσεων θα γίνει αποτίμηση της λειτουργίας της Ομάδας. Επιθυμητό είναι να συνεχιστεί η λειτουργία της και μετά τον Απρίλιο του 2016, ως ομάδας στην οποία μπορεί να απευθύνονται περιβαλλοντικές συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες για να πάρουν σχετικές συμβουλές για τον χειρισμό υποθέσεων πιθανής παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, 7 μ.μ., στο γραφείο της Ορνιθολογικής στη Θεσσαλονίκη, Κομνηνών 23, 5ος όροφος. Στη συνάντηση αυτή θα οριστικοποιηθούν τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα και θα γίνει αναλυτικότερος προγραμματισμός των υπόλοιπων συναντήσεων.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή στην Ομάδα ή μπορούν να παρουσιάσουν παραδείγματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και να συμβάλουν στη λειτουργία της με τον οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούνται να το δηλώσουν στο e-mail: info@callisto.gr ή στο τηλέφωνο 2310-252530.

Η δημιουργία Ομάδας Νομικής Υποστήριξης είναι δράση του έργου «10 χρόνια Καλλιστώ: Ενδυνάμωση Δομών και Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας». Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

weareallcitizenslogos

Νέα από τις εκστρατείες #NatureAlert, #stopTTIP, #stopCETA

Nature_Alert_ 2

Στις αρχές Φεβρουαρίου τα περιβαλλοντικά κινήματα και οι ενεργοί πολίτες της Ευρώπης πετύχαμε ακόμα μία νίκη:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε , με συντριπτική πλειοψηφία , ενάντια στην αναθεώρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση. Η εκστρατεία που είχε πάρει το όνομα #ΝatureAlert κατάφερε να ασκήσει σημαντική πολιτική πίεση στους υπουργούς περιβάλλοντος της ΕΕ αλλά και  στους Ευρωβουλευτές .Οι τελευταίοι,  τελικά υπερψήφισαν το report για την  ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (2015/2137(INI)), το οποίο  θέτει ως στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2020. Το εν λόγω report απορρίπτει εμφατικά κάθε πιθανή αναθεώρηση των οδηγιών για τους Οικοτόπους (92/43 ΕΟΚ) και για τα Πτηνά (79/409/ΕΟΚ). Σημαντικός σταθμός  της εκστρατείας #Nature Alert ήταν η συγκέντρωση  520.325 υπογραφών πανευρωπαϊκά από τα περιβαλλοντικά κινήματα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Επόμενο κρίσιμο ραντεβού ενεργών πολιτών και  ευρωπαϊκής πολιτικής έχει οριστεί για την άνοιξη του 2016 όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει στην πρόταση της, τα κατάλληλα νομικά και οικονομικά μέτρα που θα προωθήσουν τη διατήρηση της φύσης στις τομεακές πολιτικές της ΕΕ. Πρέπει λοιπόν να βρισκόμαστε σε επιφυλακή.

stop-ttip (1)

Από την άλλη, τα  νέα δεν είναι τόσο ευχάριστα για τις εκστρατείας #stopTTIP και #stopCETA. Οι πάνω από 3.400.00 υπογραφές που συλλέχθηκαν πανευρωπαϊκά κατάφεραν να σταματήσουν προς το παρόν τις νέες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (TTIP) και Καναδά –ΕΕ  (CETA), αλλά φαίνεται πως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε:

Στο μέτωπο της TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) , τόσο η πλευρά των  ΗΠΑ όσο και από την πλευρά της ΕΕ, προσπαθούν να φτάσουν σε μία συμφωνία   πριν την λήξη του χρόνου η οποία συμπίπτει και με την λήξη της θητείας του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Τα ερωτήματα που εγείρουν οι πολίτες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι πολλά αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να νοιάζεται να δώσει μία πλήρη απάντηση. Το γεγονός ότι οι συναντήσεις και οι διαπραγματεύσεις γίνονται εν κρυπτώ μόνο για το χειρότερο μπορεί να μας προδιαθέσει…

stopCETA

Στο μέτωπο της CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) οι συνεννοήσεις μεταξύ ΕΕ και Καναδά προχωράνε πιο γρήγορα .Εχθές δημοσιεύτηκε Δελτίο Τύπου σχετικά με την αλλαγή προσέγγισης σε ένα από τα σημεία που έχει δεχτεί την περισσότερη κριτική , την ISDS (Investor -State Dispute Settlement) , την “Διευθέτηση Διαφορών Επενδυτή-Κράτους”. Είναι προφανές ότι αυτή η κίνηση έχει στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις του κόσμου, χωρίς καμία εγγύηση ότι  η νέα διαδικασία διευθέτησης διαφορών επενδυτή-κράτους δεν θα γίνεται με τους ίδιους δυσμενείς για την δημοκρατία και για τους κανόνες ασφάλειας και υγείας των πολιτών που προέβλεπε και η ΙSDS, προς όφελος των πολυεθνικών.

Η ΤΤΙΡ και η CETA θα επιτρέψουν την είσοδο σε κράτη μέλη της ΕΕ σε επικίνδυνες για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον τεχνολογίες . Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων τεχνολογιών είναι το  fracking (εξορυκτική εργασία με την χρήση υγρού υπό πίεση σε σχιστολιθικά πετρώματα) ή οι ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί , αυτό που αποκαλούμε και «Μεταλλαγμένα Τρόφιμα»). Επιπλέον, μέσω της ISDS δίνεται το δικαίωμα στις πολυεθνικές που πωλούν τις τεχνολογίες αυτές, να σύρουν στα δικαστήρια τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών που θα προσπαθήσουν να τους βάλουν κάποιου είδους φραγμό. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ενεργοί και να εναντιωθούν με κάθε δημοκρατικό μέσο ενάντια στην TTIP και την CETA

Περισσότερα για την ΤΤΙΡ και για την CETA μπορείτε να βρείτε και εδώ.

Διεθνής συνάντηση εργασίας στις Πρέσπες για το πλέον απειλούμενο είδος αιλουροειδούς στην Ευρώπη: τον Βαλκανικό λύγκα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Πρέσπα η διήμερη (2 & 3 Φεβρουαρίου 2016) διαβαλκανική συνάντηση εργασίας με θέμα το παρόν και το μέλλον του λύγκα στα Νότια Βαλκάνια. Η συνάντηση  συνδιοργανώθηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ,  PPNEA  (Αλβανία)  και MES  (πΓΔΜ), και συμμετείχαν σε αυτή εκπρόσωποι της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών,  και των παρακάτω   Φορέων Διαχείρισης:  Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, Στενών και Εκβολών Ποταμών Καλαμά-Αχέροντα. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συστηματοποιήσουν τη συνεργασία τους με βασικό σκοπό την περαιτέρω έρευνα και με τελικό στρατηγικό στόχο τη συνολική ανάκαμψη του πληθυσμού του Βαλκανικού λύγκα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

 

Ο λύγκας  είναι ένα από πέντε μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά της Ευρώπης1) και με στόχο την προστασία και ανάκαμψη του πληθυσμού του υλοποιείται από το 2006 διαβαλκανικό πρόγραμμα (Balkan Lynx Recovery Project), στο οποίο συμμετείχαν η γερμανική περιβαλλοντική οργάνωση ΕuroNatur, η ελβετική περιβαλλοντική οργάνωση για τα μεγάλα θηλαστικά ΚΟRΑ, το Νορβηγικό ερευνητικό ινστιτούτο NINA και οι ΜΕS και PPNEA. Δύο από τα βασικότερα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος είναι ότι -βάσει γενετικών αναλύσεων- ο λύγκας στα ΝΔ Βαλκάνια αποτελεί ξεχωριστό υποείδος, τον Βαλκανικό λύγκα (Lynx lynx balcanicus), ενώ ο πληθυσμός του είναι πλέον πάρα πολύ μικρός και φθάνει γύρω στα 28-30 άτομα. Το εξαιρετικά μικρό μέγεθος του πληθυσμού του τον κατατάσσει πλέον στα «κρισίμως κινδυνεύοντα» (IUCN Red List of Threatened Species)2)  .

 

Στις περιοχές της Αλβανίας και της πΓΔΜ η παρουσία του Βαλκανικού λύγκα είναι επιβεβαιωμένη εδώ και αρκετά χρόνια. Όσον αφορά στην Ελλάδα, αν και υπάρχουν αξιόπιστες μαρτυρίες και ευρήματα από ανεξάρτητους ερευνητές, η παρουσία του λύγκα δεν έχει ακόμη πλήρως επιβεβαιωθεί. Στο πλαίσιο της συνάντησης, εκπρόσωποι των οργανώσεων MES και PPNEA παρουσίασαν αναλυτικά την κατάσταση του είδους στα Βαλκάνια και τις μεθοδολογίες παρακολούθησης που εφαρμόζουν, ενώ συνεργάτες της Καλλιστώς3) αναφέρθηκαν στα στοιχεία που έχουμε για το λύγκα στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες έγινε διεξοδική συζήτηση για τις μεθόδους παρακολούθησης και καταγραφής του είδους,  ανταλλάχθηκε επιστημονική πληροφορία και τεχνογνωσία και ακολούθησε εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων στο πεδίο. Όλοι οι συμμετέχοντες, τόσο από τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις όσο και από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, συμφώνησαν να συνεχίσουν τον γόνιμο διάλογο για την μελέτη και την διαχείριση του Βαλκανικού λύγκα με τελικό σκοπό  τη συνολική ανάκαμψη του πληθυσμού του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καλλιστώ: Μερτζάνης Γιώργος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, email: mertzanis@callisto.gr, τηλ: 6999230693

Σημειώσεις για τους συντάκτες:

1) Ο λύγκας είναι ένα από τα πέντε μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά της Ευρώπης (καφέ αρκούδα, λύκος, αδηφάγος, ευρασιατικός λύγκας και ιβηρικός λύγκας). Ανήκει στην οικογένεια των αιλουροειδών (felidae) και περιελάμβανε στην Ευρώπη μέχρι πρόσφατα 2 διακριτά είδη: Τον ευρασιατικό λύγκα (Lynx lynx) και τον άμεσα απειλούμενο ιβηρικό λύγκα (Lynx pardinus). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουμε και τον βαλκανικό λύγκα (Lynx lynx balcanicus), ο οποίος αποτελεί ξεχωριστό υποείδος.

2) Η Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN είναι το πρακτικό εργαλείο εύρεσης της κατάστασης των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε παγκόσμιο επίπεδο το οποίο επιμελείται η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN). Η λίστα καταρτίζεται με βάση ακριβή κριτήρια που κατατάσσουν τα χιλιάδες είδη και υποείδη σε συγκεκριμένη κατηγορία διατήρησης και αναλόγως του κινδύνου εξαφάνισης λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή εξαφάνισης ειδών. http://www.iucnredlist.org/

3) H Καλλιστώ συνεργάζεται στενά με τους ερευνητές κ.κ Θ. Κομηνό και Αντ. Γαλανάκη (βιολόγους MSc) οι οποίοι ερευνούν συστηματικά το θέμα της παρουσίας του λύγκα στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία

 

Εθνικό Πάρκο Μαύροβο, Απρίλιος 2013: Λήψη στα πλαίσια του ερευνητικού διαβαλκανικού πρόγραμμα (Balkan Lynx Recovery Project)

 Lynx lynx balcanicus