Monthly Archives: Μαΐου 2012

Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του έργου LIFE EXTRA, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ διοργάνωσε την Τρίτη στις 22 Μαίου, ένα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς α’/θμιας και β’/θμιας εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων.

Σκοπός του σεμιναρίου με τίτλο: Άνθρωπος και Αρκούδα: Αγώνας για Συνύπαρξη. Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ήταν να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τις δράσεις οι οποίες υλοποιούνται στο νομό για τη διατήρηση της αρκούδας, αλλά και να παρουσιαστεί ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το οποίο έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου από τους Ιταλούς εταίρους μας και συγκεκριμένα από το Εθνικό Πάρκο του Gran Sasso και Monti della Laga. Το εκπαιδευτικό υλικό (dvd) με τίτλο: Ο Λύκος, η αρκούδα και το περιβάλλον τους, διατέθηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το σεμινάριο.

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει εκπονήσει στο παρελθόν αρκετά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σκοπό το συνδυασμό της παραδοσιακής με τη βιωματική μάθηση. Σε αυτό το σεμινάριο, πέρα από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, παρουσιάστηκαν επίσης και παλιότερα παραδείγματα καλής πρακτικής σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση με κύριο το παράδειγμα του έργου LIFE το οποίο υλοποιήθηκε στο νομό Γρεβενών και μέσω του οποίου προέκυψε ένα ακόμα εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό «Ο Βιότοπος της Καφέ Αρκούδας». Αντίτυπα και αυτής της ηλεκτρονικής εφαρμογής δόηκαν  σε όσους εκπαιδευτικούς παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου ήταν να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς το έναυσμα και κάποια χρήσιμα εργαλεία προκειμένου να λειτουργήσουν στο μέλλον σαν πολλαπλασιαστές της γνώσης η οποία αποκτήθηκε από την εκπόνηση του παραπάνω έργου.

Αρκούδες υπό στενή παρακολούθηση

Ευχαριστήρια ανακοίνωση για τις δωρεές στη μνήμη του Κωνσταντίνου Γώδη

Εκ μέρους της οικογένειας και των συναδέλφων του αγαπημένου μας Κωνσταντίνου Γώδη που χάσαμε τόσο αιφνίδια, σας ευχαριστούμε θερμά για τη δωρεά που κάνατε στη μνήμη του, προς την περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, την οποία ο Κωνσταντίνος συνίδρυσε το 2004 μαζί με άλλους επιστήμονες και υπηρέτησε για τόσα χρόνια.

Τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις δωρεές αυτές, θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μίας ειδικής έκδοσης-λευκώματος για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και το έργο της, παρουσιάζοντας την πορεία της από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, ενώ θα περιλαμβάνει και ειδική αναφορά για την προσφορά του Κωνσταντίνου σε αυτή την προσπάθεια. Ο Κωνσταντίνος, είχε διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης, ενώ παράλληλα ήταν μέλος της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα και εργάζονταν ως επιστημονικός συνεργάτης σε πολλά προγράμματα προστασίας και διατήρησης της άγρια ζωής. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Με εκτίμηση,

Η οικογένεια

Οι φίλοι και συνάδελφοι του από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Σημαντικές συναντήσεις για την αρκούδα σε Αθήνα και Β. Ελλάδα

 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, παρουσία εκπροσώπου της ΕΕ/ΓΔ Περιβάλλοντος, κ. Φώτη Παπούλια, στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων LIFE* για τη φύση, συμμετείχαν σε συναντήσεις με κρατικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίσουν όχι μόνο τις δεσμεύσεις αλλά και τις απαραίτητες εγκρίσεις για την υλοποίηση έργων που αφορούν:

• Σε συνολικές δράσεις προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής
• Στην προώθηση μέτρων πρόληψης ζημιών που προκαλούν τα μεγάλα θηλαστικά στο γεωργοκτηνοτροφικό κεφάλαιο
• Στη βελτίωση και το σχεδιασμό ασφαλών οδικών έργων τόσο για την άγρια ζωή όσο και για τον άνθρωπο

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

Συνάντηση με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα, στην οποία συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης μέτρων και δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αποσκοπούν μεταξύ άλλων στη διατήρηση του πληθυσμού και των βιοτόπων της αρκούδας στη χώρα. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν, τα δύο σχετικά μέτρα (Μέτρο 214 – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, Δράση 3.3: Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής και Μέτρο 216: Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις, Δράση 1.1: Αγορά – εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης από παραγωγούς) πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσα στο 2012 και να εφαρμοστούν το 2013, ενώ συζητήθηκε και η απόφαση κατάργησης της Δράσης 1.2 του Μέτρου 216, που αφορούσε σε αγορά – διατήρηση Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου.

Συνάντηση με το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), τη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας του ΥΠΕΚΑ και την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), στην οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με αναγκαίες παρεμβάσεις για την ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα αρκούδες σε οδικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας (Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες) και το επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, αλλά και του κατακερματισμού του βιοτόπου της αρκούδας από συγκοινωνιακά έργα. Συζητήθηκαν ακόμα θέματα σχετικά με την υποστήριξη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπου-αρκούδας (προσέγγιση ατόμων αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές κ.λπ.) και την υλοποίηση άλλων μέτρων του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διατήρηση της Αρκούδας στην Ελλάδα», που έχει καταρτιστεί από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ σε παλαιότερο έργο LIFE. Ανταλλάχθηκαν απόψεις και αναλήφθηκαν σχετικές δεσμεύσεις.

Συνάντηση με την Εγνατία Οδό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη άμεσης εγκατάστασης κατάλληλης περίφραξης σε τμήματα της Εγνατίας Οδού και του Κάθετου Άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε απαραίτητες άλλες ενέργειες, δράσεις και τεχνικά μέτρα για ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού του βιοτόπου της αρκούδας (ειδικές διαβάσεις πανίδας, ενίσχυση της ειδικής σήμανσης κ.λπ.). Οι εκπρόσωποι της Εγνατίας Οδού Α.Ε. αναφέρθηκαν στις ενέργειες που έγιναν από πλευράς τους, αξιοποιώντας και στοιχεία που, παραχωρήθηκαν από τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, για την εξασφάλιση 10,5 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς πόρους, ώστε να εγκατασταθεί νέα, «υπερυψηλή» και ενισχυμένη περίφραξη σε μήκος 15 χιλιομέτρων του κύριου άξονα της Εγνατίας μεταξύ Παναγίας και Σιάτιστας και 50 χιλιομέτρων στον Κάθετο Άξονα 45, μεταξύ Σιάτιστας και Κορομηλιάς. Οι εκπρόσωποι της Εγνατία Οδού Α.Ε. παρουσίασαν χρονοδιάγραμμα τοποθέτησής της μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε τη σημασία που δίνει η Επιτροπή στην εφαρμογή τόσο των μέτρων αυτών όσο και όλων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τους οδικούς άξονες και ζήτησε την τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων και χρονοδιαγραμμάτων. Οι εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη θετική αυτή εξέλιξη, που έρχεται ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και των προσπαθειών που κατέβαλαν εδώ και χρόνια. Εξέφρασαν ακόμα την ελπίδα πως η περίφραξη αυτή, που έχει στοιχίσει τη ζωή πολλών αρκούδων και εξακολουθεί να απειλεί την ασφάλεια όσων κινούνται στους δρόμους αυτούς, θα τοποθετηθεί πριν την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος. Ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει σχετικές πιέσεις.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γ. Δακή, τους Αντιπεριφερειάρχες Γρεβενών και Καστοριάς Γ. Δασταμάνη και Δ. Σαββόπουλο, αντίστοιχα, καθώς και αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 23/5/12 στην Κοζάνη, κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τα αποτελέσματα των συναντήσεων και συζητήθηκε η συμβολή της Περιφέρειας στην υλοποίηση πρόσθετων μέτρων με τη συνεργασία των αντίστοιχων Υπηρεσιών και την αξιοποίηση των δύο έργων LIFE που υλοποιούνται αυτή την περίοδο σε Γρεβενά και Καστοριά, ενώ ειδική αναφορά έγινε σε πρόσθετα ειδικά προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη των τροχαίων με είδη της άγριας πανίδας και ειδικά την αρκούδα στις τρεις περιοχές με την μεγαλύτερη συχνότητα (Τμήμα Εγνατίας οδού Γρεβενά-Παναγιά και Σιάτιστα-Καστοριά και τμήμα Επαρχιακής οδού Αμυνταίου- Φλώρινας στη Διάβαση Κλειδίου) καθώς και σε ειδικές δράσης ενημέρωσης των οδηγών.

Για όλα όσα απασχόλησαν τις συναντήσεις, οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και οι ομάδες υλοποίησης των έργων LIFE που ασχολούνται με την συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο στην Ελλάδα θα εξακολουθήσουν τις προσπάθειες για την έγκαιρη εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Σπύρος Ψαρούδας/Διευθυντής 6999915200
Ηλιάνα Μπουσιάκη/ Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας «Καλλιστώ»
2310252530 και 6972-694147

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Λάζαρος Γεωργιάδης: Διευθυντής Προγραμμάτων 6972640062
Βάσω Πετρίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας, 2310555920, 6937422537

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ: LIFE AGAINST POISON/KALAMBAKA (LIFE09 NAT/ES/000533), για περισσότερες πληροφορίες: http://lifeagainstpoison.wordpress.com/
ΚΑΛΛΙΣΤΩ: LIFE ARCTOS/KASTORIA (LIFE09 NAT/GR/333), LIFE PINDOS/GREVENA (LIFE07 NAT/GR/291) & LIFE EX-TRA (LIFE07 NAT/IT/502)/ για περισσότερες πληροφορίες: http://www.arctoslife.gr/, http://www.lifextra.it/, http://www.pindoslife.gr/

Συνάντηση για τους Σκύλους Φύλαξης Κοπαδιών και τις δράσεις Δικτύωσης των κτηνοτρόφων

Η Καλλιστώ σας προσκαλεί σε ειδική συνάντηση για τους Σκύλους Φύλαξης Κοπαδιών στο πλαίσιο του έργου LIFE EXTRA  η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο του έργου LIFE Πίνδος/Γρεβενά, στις 16&17 Μαίου 2012.

Η συνάντηση αφορά σε δράσεις Δικτύωσης των κτηνοτρόφων και των εκτροφέων σκύλων φύλαξης κοπαδιών με σκοπό την απόκτηση καλών σκύλων φύλαξης κοπαδιών από τους κτηνοτρόφους για την αποτελεσματική φύλαξη των κοπαδιών τους από ζημιές που προκαλούν τα μεγάλα σαρκοφάγα (αρκούδα και λύκος). Ειδικοί από άλλες χώρες της Ευρώπης θα παρευρεθούν στη συνάντηση αυτή, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και τη αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα υλοποίησης αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω την πρόσκληση και το πρόγραμμα της συνάντησης, η οποία θα γίνει στα αγγλικά.

Ο χώρος διεξαγωγής της συνάντησης είναι το Κέντρο Ενημέρωσης του έργου LIFE Πίνδος/Γρεβενά, δίπλα στο Διοικητήριο στην πόλη των Γρεβενών.

 

Διεθνές Συνέδριο για τη λήξη του έργου LIFE Πίνδος Γρεβενά

Στις 16, 17 και 18 Μαίου θα πραγματοποιηθεί στα Γρεβενά ένα Διεθνές Συνέδριο, σηματοδοτώντας τη λήξη του έργου LIFE Πίνδος/Γρεβενά . Στόχος του Συνεδρίου, στο οποίο εκτός από τους εταίρους του έργου (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ΑΝΚΑΣ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ και Business Architects), θα συμμετέχουν και επιστήμονες από όλη την Ευρώπη αλλά και εκπρόσωποι άλλων έργων LIFE, είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και η ανταλλαγή εμπειρίας με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ: 2310 252530

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σας προσκαλεί στο Συνέδριο

που διοργανώνει στα Γρεβενά, στις 16, 17 & 18 Μαΐου 2012,

στο πλαίσιο του έργου Life «Πίνδος Γρεβενά».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Πέτρος Σιούλης»

στο Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών

Γεώργιος Δασταμάνης

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου Life της Ευρωπαϊκής Κοινότητας