Monthly Archives: Νοέμβριος 2011

Δύο ενημερωτικές συναντήσεις διοργανώνει η Καλλιστώ

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ είναι ο Έλληνας εταίρος του ευρωπαϊκού έργου LIFE EX-TRA με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών για την διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων – μεταφορά βέλτιστων πρακτικών». Το έργο αυτό, το οποίο υλοποιείται παράλληλα σε Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία και Ρουμανία, αποβλέπει στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για τη διατήρηση της αρκούδας και του λύκου, μεταξύ των διαφορετικών χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα) και τριών προστατευόμενων περιοχών στην Ιταλία. Περιοχή εφαρμογής του έργου για την Ελλάδα είναι ο νομός Τρικάλων.

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ διοργανώνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 συνάντηση με θέμα: «Δηλητηριασμένα Δολώματα και οι επιπτώσεις τους», στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας με σκοπό να συζητήσουμε μαζί με κυνηγούς, θηροφύλακες και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων για την παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων -οι γνωστές σε όλους μας φόλες- διώκεται από την ελληνική νομοθεσία από το 1993. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζεται με μεγάλη ένταση σε πολλές περιοχές της χώρα, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους κινδύνους για την άγρια ζωή, τους σκύλους φύλαξης κοπαδιών, τα κυνηγετικά σκυλιά, τους κτηνοτρόφους, τον άνθρωπο.

 

 

Το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, διοργανώνει μία δεύτερη ενημερωτική συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Τριάδας Καλαμπάκας με θέμα: «Ζημιές από αρκούδα στη ζωική και φυτική παραγωγή. Η χρήση προληπτικών μέτρων: Σκύλοι Φύλαξης Κοπαδιών και Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις». Η συνάντηση θα έχει ως βασικό θέμα, τις ζημιές που προκαλεί η αρκούδα στη ζωική και φυτική παραγωγή και τη χρήση αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή των ζημιών αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση καλών σκύλων φύλαξης κοπαδιών αλλά και στη δικτύωση των κτηνοτρόφων με σκοπό την απόκτηση σκύλων ικανών να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις άγριων ζώων.

Στη συνάντηση, εκτός από εκπροσώπους της Καλλιστώς θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συντονιστή Εταίρου του έργου LIFE Pindos/Grevena (το οποίο υλοποιείται στο νομό Γρεβενών και στο οποίο συμμετέχει και η ΚΑΛΛΙΣΤΩ), με σκοπό να ενημερώσει τους παρευρισκόμενους για την κατασκευή ενός Κέντρου Ελληνικού Ποιμενικού, το οποίο έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του παραπάνω έργου και θα αρχίσει σύντομα να λειτουργεί στη Δεσκάτη του νομού Γρεβενών.

Επιστολή 10 ΜΚΟ

Προς:

1. κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2. κ. Νίκο Σηφουνάκη
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

22 Νοεμβρίου 2011
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Μόλις πρόσφατα λάβαμε γνώση της τροπολογίας που καταθέσατε και περιλαμβάνεται πλέον στον νεοψηφισθέντα νόμο για τις άδειες δόμησης, σχετικά με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ). Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην παρ. 3 του άρθ. 41, με την οποία προβλέπεται ότι Πρόεδρος του ΕΣΧΣΑΑ δεν θα είναι «επιστήμονα[ς], αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα χωροταξίας» (αρθ. 4, παρ. 1, εδ. α του ν. 2742/1999), αλλά ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΚΑ.

Με την επιστολή αυτή, εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας με την τοποθέτηση εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ως επικεφαλής ενός συλλογικού οργάνου που έχει ως σκοπό την «υποβολή γνωμοδοτήσεων ή εγγράφων παρατηρήσεων και […] διατύπωση προτάσεων σχετικά με την εθνική χωροταξική πολιτική και πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για την εφαρμογή τους».

Έχοντας και στο παρελθόν συμμετάσχει με εκπροσώπους μας και παρακολουθώντας ανελλιπώς, από την αρχή ίδρυσής του τις εργασίες του ΕΣΧΣΑΑ, μας είναι απολύτως σαφές ότι κρίσιμη δικλείδα ασφάλειας για την ανεξαρτησία και την ποιότητα της εργασίας αυτού του σημαντικού επιστημονικού οργάνου είναι πρωτίστως το επιστημονικό κύρος και η πολιτική ανεξαρτησία του Προέδρου. Προφανώς η διαφωνία μας δεν αποτελεί κρίση επί προσώπων, αλλά έχει θεσμικό χαρακτήρα. Διότι εάν σήμερα τυχαίνει τη θέση του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικών Αναπλάσεων να κατέχει πρόσωπο με σημαντική εμπειρία, ικανότητες και διάθεση για διάλογο και συνεργασίες, επιτρέψτε μας να υπενθυμίσουμε περιπτώσεις γενικών γραμματέων χωρίς κατάρτιση στο αντικείμενο της χωροταξίας, οι οποίοι απαξίωσαν τη λειτουργία του ΕΣΧΣΑΑ, εκβίασαν αποφάσεις και δεν έλαβαν υπόψη τους το δικαίωμα των μελών του για ανεξάρτητη γνώμη.

Κρίνουμε σκόπιμο λοιπόν να επανεξετάσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Έχοντας πλέον εδραιωθεί μετά από 10 χρόνια λειτουργίας και έχοντας συμβάλει με επιστημονικά τεκμηριωμένες και πολιτικά ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις επί όλων των σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, το ΕΣΧΣΑΑ αποτελεί ένα πολύτιμο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας.

Με εκτίμηση,
Οι Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία
Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση
MOm – Εταιρεία για την Μελέτη & την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
Greenpeace
WWF Ελλάς

Συνάντηση με εκπροσώπους της Εγνατίας Οδού Α.Ε. με θέμα την περίφραξη του αυτοκινητόδρομου

 

Με πρωτοβουλία της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 στα κεντρικά γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση μεταξύ (α) αντιπροσωπείας της Καλλιστώς και της Διαχειριστικής Ομάδας του έργου LIFE/KASTORIA από τη μία πλευρά και (β) του Προέδρου και στελεχών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. από την άλλη. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και εκπρόσωπος της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης των έργων LIFE στη Ν.Α. Ευρώπη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση από πλευράς ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. σχετικά με την πρόοδο που έχει γίνει σε ότι αφορά στην εγκατάσταση ενισχυμένης περίφραξης στο υφιστάμενο τμήμα του Κάθετου Άξονα 45 (τμήμα Σιάτιστας-Καστοριάς) και την ολοκλήρωση της αντίστοιχης εγκατάστασης σε τμήματα της Εγνατίας Οδού (Παναγία-Γρεβενά και Μέτσοβο-Παναγία). Οι εκπρόσωποι της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. διαβεβαίωσαν πως έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες εξεύρεσης χρηματοδότησης, μέσω σχετικών προγραμμάτων.
Στη συνάντηση επισημάνθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης λόγω των συνεχιζόμενων τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται αρκούδες και τα οποία απειλούν τόσο τον πληθυσμό του είδους, όσο και τους ίδιους τους οδηγούς. Μεταφέρθηκε επίσης η ανησυχία της Ε.Ε. για την καθυστέρηση στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, στο οποίο εμπλέκεται και η ίδια, λόγω προφανούς σύγκρουσης μεταξύ ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (από τη μια χρηματοδοτείται η προστασία της αρκούδας μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE και από την άλλη οδικά έργα που απειλούν τον πληθυσμό της).
Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει από κοινού παρέμβαση στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών, για την εξεύρεση χρηματικών πόρων για την άμεση τοποθέτηση της ενισχυμένης περίφραξης. Αποφασίστηκε ακόμα να ζητηθεί και από τις δύο πλευρές η επίσπευση των ενεργειών δέσμευσης πόρων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στον Προϋπολογισμό της για το 2012, προκειμένου να εξασφαλιστεί εγκαίρως η συγχρηματοδότηση του έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA, στο οποίο προβλέπεται να εγκατασταθεί ειδική σήμανση αλλά και να ληφθούν συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα μέχρι την επόμενη άνοιξη (2012), με σκοπό να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και να περιορίσουν το φαινόμενο των τροχαίων, μέχρι την ολοκλήρωση της περίφραξης και την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Tο ΥΠΕΚΑ πετάει στα σκουπίδια τις γνωμοδοτήσεις των επιστημονικών συμβουλίων του!

Για πρώτη φορά στην ιστορία όλων των υπουργείων περιβάλλοντος, υπουργοί αγνοούν τόσο προκλητικά τη γνωμοδότηση θεσμοθετημένου συλλογικού οργάνου! Πρόκειται για τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Σηφουνάκη.

Ο σκανδαλώδης παραγκωνισμός αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) που ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να εκφράζει επιστημονική γνώμη για τα χωροταξικά σχέδια και τη χωροταξική πολιτική της χώρας. Στην περίπτωση όμως του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, οι δυο υπουργοί επέλεξαν να υπογράψουν τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση πριν καν το Εθνικό Συμβούλιο ολοκληρώσει τη διαδικασία διατύπωσης γνώμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4 Νοεμβρίου, την ίδια ακριβώς μέρα που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ η γνώμη των μελών του Εθνικού Συμβουλίου!

Όπως τονίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και WWF Ελλάς, που συνεκπροσωπούνται στο Εθνικό Συμβούλιο, το ΕΣΧΣΑΑ είχε επανειλημμένα στο παρελθόν δεχθεί ανοίκειες πιέσεις από πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ για αλλοίωση της γνώμης των μελών του σε «καυτά» χωροταξικά σχέδια, όπως αυτό για τον τουρισμό. Τέτοια όμως κατάφωρη αγνόησή του, που δημιουργεί προφανή ζητήματα νομιμότητας της όλης διαδικασίας, συμβαίνει πρώτη φορά!

Το συγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο θεσμοθετεί απαράδεκτες ρυθμίσεις που επικεντρώνουν στη συντήρηση και νομιμοποίηση της άκρως προβληματικής υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο σήμερα. Επιμένει στη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών σε θέσεις ακατάλληλες για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, πράγμα που είχε τονιστεί ιδιαίτερα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και το ΕΣΧΣΑΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τους Υπουργούς Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Νίκο Σηφουνάκη να βγάλουν τα προσωπεία δημοκρατικότητας και επιστημονικής διαβούλευσης και να δηλώσουν με ειλικρίνεια ότι δεν έχουν διάθεση συνεργασίας με τα συλλογικά του Υπουργείου, τα οποία οι ίδιοι υποχρεούνται να συμβουλεύονται. Αφού τα αγνοούν με τέτοιο προκλητικό τρόπο, ας είναι ειλικρινείς και διαφανείς τουλάχιστον με τις προθέσεις τους. Οι οργανώσεις δηλώνουν επίσης ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν επιστημονικά άρτιες γνώμες για τη χωροταξία στην Ελλάδα, όπως η συγκεκριμένη που αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, και θα συνεχίσουν να τις εκφράζουν ακόμη πιο έντονα και έξω από τα εποικοδομητικά πλαίσια θεσμοθετημένων οργάνων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Παρεμπιπτόντως, οι οργανώσεις παρατηρούν πως από τις χθεσινές προγραμματικές του Υπουργού ΠΕΚΑ απουσίαζε παντελώς η προστασία του περιβάλλοντος…

Επικοινωνία: Θεοδότα Νάντσου, WWF Ελλάς, τηλ. 6982471722
Μαλαμώ Κορμπέτη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ. 6946249450
Σημειώσεις προς συντάκτες:
1. Το ΕΠΧΣΑΑ θεσμοθετήθηκε με το άρθ. 4, παρ. 3 του ν. 2742/1999. Κατά τον νόμο: «Το Συμβούλιο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν την άσκηση της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης. Έργο του Συμβουλίου είναι η υποβολή γνωμοδοτήσεων ή εγγράφων παρατηρήσεων και η διατύπωση προτάσεων σχετικά με την εθνική χωροταξική πολιτική και πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για την εφαρμογή τους. Ειδικά, το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και συμμετέχει περιοδικώς με γνώμες και παρατηρήσεις στη διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησής τους. Οι γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συμβουλίου υποβάλλονται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.»
2. Η κοινή υπουργική απόφαση 31722/4−11−2011 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» είναι αναρτημένη στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
3. ΟΙ θέσεις των 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων για το συγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο είναι αναρτημένες εδώ.

Το 12ο τροχαίο ατύχημα στον κάθετο άξονα «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή». Θύμα μικρό αρκουδάκι

Mόλις ένα μήνα μετά το προηγούμενο τροχαίο ατύχημα με θύμα μεγάλη θηλυκή αρκούδα, σημειώθηκε σήμερα το πρωί, περίπου στις 7.30, και νέο τροχαίο ατύχημα με θύμα μία μικρή αρκούδα και πάλι στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής και συγκεκριμένα στο ύψος του βυρσοδεψείου της ΕΞΠΟΤΑΝ. Η νεαρή αρσενική αρκούδα, ηλικίας 1,5 ετών και βάρους 65 κιλών, χτυπήθηκε θανάσιμα από διερχόμενο όχημα, ενώ ο οδηγός του οχήματος έφυγε χωρίς να ειδοποιήσει την Τροχαία.
Όταν έφτασε στο σημείο του ατυχήματος εκπρόσωπος της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ το ζώο ήταν ήδη νεκρό και μεταφέρθηκε στο Δασαρχείο Καστοριάς. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας η οποία έγινε από τον αρμόδιο νομοκτηνίατρο και την κτηνίατρο της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, έδειξαν πως η άτυχη αρκούδα είχε υποστεί ρήξη ήπατος και αορτής, ενώ είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και σπασμένο το δεξί μπροστινό πόδι.


Όπως έχει επανειλημμένα τονισθεί η ακατάλληλη περίφραξη του αυτοκινητόδρομου στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Ε45) και η απουσία ή ελλιπής διαμόρφωση κατάλληλων διαβάσεων για την άγρια πανίδα, συνεχίζουν να αποτελούν τις βασικές αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται αρκούδες και για τις οποίες μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν προβεί σε καμία απολύτως διορθωτική κίνηση.
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και ΚΑΛΛΙΣΤΩ τονίζουμε πως το πρόβλημα του αποδεκατισμού αρκούδων στη περιοχή της Καστοριάς θα παραμένει μέχρι την ολοκληρωμένη τοποθέτηση επαρκούς φράχτη από την Εγνατία Οδό Α.Ε σε όλο το μήκος του κάθετου άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, σε συνδυασμό με την δρομολόγηση της κατασκευής ή αναδιαμόρφωσης κατάλληλων διαβάσεων πανίδας – πράσινων γεφυρών κ.λπ. Η αντικατάσταση της περίφραξης αποτελεί επείγουσα ανάγκη πριν θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα, σε ένα δρόμο ο οποίος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος τόσο για τις αρκούδες όσο και για τους οδηγούς. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως από το 2009 μέχρι σήμερα, το σημερινό περιστατικό είναι το 12ο το οποίο σημειώνεται στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, ενώ είναι το 9ο θανατηφόρο για την αρκούδα τροχαίο.

Σημείωση του έργου LIFE ΑΡΚΤΟΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και την ΑΝΚΑΣ, ξεκίνησαν την υλοποίηση κοινοτικού προγράμματος LIFE-Nature στην περιοχή (ΑΡΚΤΟΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑ), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις οι οποίες θα περιορίσουν το φαινόμενο των τροχαίων ατυχημάτων με αρκούδες και την άγρια πανίδα γενικότερα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται μεταξύ άλλων η εγκατάσταση ειδικής σήμανσης και τεχνικών αποτρεπτικών μέτρων, που θα εξασφαλίσουν ασφαλέστερο οδικό δίκτυο και μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων. Τα μέτρα αυτά προβλέπεται να ληφθούν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, την επόμενη άνοιξη (2012). Τονίζουμε και πάλι πως το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά μόνο με την τοποθέτηση της κατάλληλης περίφραξης και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από την Εγνατία Οδό και την Ελληνική Πολιτεία.

Η αντικατάσταση της περίφραξης αποτελεί πια ζήτημα ζωής και θανάτου, τόσο για τις αρκούδες όσο και για τους ίδιους τους οδηγούς!

Ελαιώνες 5Κ

Σας περιμένουμε στην 5η Συνάντηση Οικογενειακής Πεζοπορίας, στους Ελαιώνες Πυλαίας.

Η Καλλιστώ στηρίζει τη διοργάνωση η οποία όπως κάθε χρόνο είναι ανοιχτή για οικογένειες, ποδηλάτες και δρομείς, ενώ ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι οικογένειες με μικρά παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας.

Η Καλλιστώ θα σας περιμένει στον πρώτο σταθμό για να ενημερωθούμε για τα άγρια ζώα αλλά και να φτιάξουμε ενδιαφέρουσες κατασκευές με τους μικρούς μας φίλους.

Ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2011
Τόπος συνάντησης: Οδός Τοσίτσα, Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Διαδρομή: Δασικός δρόμος Ελαιώνων (Δείτε τη διαδρομή στο χάρτη)
Μήκος διαδρομής: 5000 μέτρα
Ώρα συγκέντρωσης: 11.00 (Αρσάκεια Σχολεία)
Έναρξη πεζοπορίας: 12.00
Συμμετοχή δωρεάν και ελεύθερη για όλες τις ηλικίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.5000.gr

 

 

Γίνετε χορηγοί μας με όσα πιο πολλά κλικ μπορείτε!

Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Καλλιστώ συμμετέχει στο διαγωνισμό της Eurocharity. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή ένα κλικ είναι αρκετό για να υποστηρίξετε τη δράση μας.
Ψηφίζουμε και στηρίζουμε την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και πιο συγκεκριμένα την ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ-BEAR EMERGENCY TEAM!! Επίσης προωθούμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας σε όσους περισσότερους φίλους μας μπορούμε με την ελπίδα ότι φέτος είναι η χρονιά μας!

Χρήσιμες συμβουλές για την ψηφοφορία
• Ψηφίζουμε πάντοτε την Καλλιστώ και τουλάχιστον ακόμη μια ΜΚΟ. Έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε από όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυσρομείου που έχουμε.
• Στη συνέχεια ελέγχουμε τα mailbox μας και ανοίγουμε το mail που μας έρχεται από την eurocharity έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε την ψήφο μας. !ΠΡΟΣΟΧΗ! μόνο εάν προχωρήσουμε στη διαδικασία επιβεβαίωσης, είναι έγκυρη η ψήφος μας.
• Σε περίπτωση που ψηφίσουμε από λογαριασμό hotmail, κατά πάσα πιθανότητα το mail επιβεβαίωσης πάει στα spam, οπότε ανοίγουμε τα spam και επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση που ψηφίζουμε από yahoo η απάντηση έρχεται με μια μικρή καθυστέρηση.
• Αυτή είναι η διεύθυνση στην οποία μπαίνουμε για να ψηφίσουμε http://polls.eurocharity.gr/index.php?pi=2&di=100222&st=ydff . Αλλιώς στο http://eurocharity.gr/el και κλικάρουμε στο εικονίδιο πάνω δεξιά με την ένδειξη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΚΟ.
• Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι και της 25 Νοεμβρίου
Kαλή Ψήφο και Καλή μας Επιτυχία!!!

Δείτε εδώ το έργο της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Καλλιστώς.